De kerkmarkt is geopend!

U kunt hier kerkelijke goederen aanbieden, van orgels tot liturgische materialen.

Bekijk nieuws

Agenda

Kerkrentmeester staat voor de Protestantse Kerk van morgen!

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is op 1 januari 2005 opgericht. De Vereniging is de voortzetting van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk (VVK) en het Landelijk Verband van Commissies van Beheer in de Gereformeerde Kerken in Nederland (LVCB).

Over VKB