Eind vorig jaar is er een richtlijn begroting en jaarverslaglegging voor kerken met eigen begraafplaats uitgebracht. De dienstenorganisatie biedt dit voorjaar opnieuw online trainingen aan voor gemeenten die een eigen begraafplaats beheren. Aanmelden kan vanaf nu!

Richtlijn voor gemeenten met eigen begraafplaats

Een groot aantal gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland beschikt over een begraafplaats. Deze begraafplaats is onderdeel van de gemeente of de diaconie en valt daardoor onder haar organisatorisch en financieel beheer. Sinds eind 2020 is de ‘Richtlijn administratie en financieel overzicht gemeenten/diaconieën met een begraafplaats‘ uitgebracht. Deze richtlijn is bedoeld om kerken met een begraafplaats inzicht te geven in de financiën en tijdig sturing te kunnen geven aan ontwikkelingen.

Bij de financiële administratie komen regelmatig vragen binnen over exploitatieresultaat, tariefstelling, grafrechten (soms voor onbepaalde tijd), onderhoudsrechten, ruiming, sluiting van begraafplaatsen en dergelijke naar voren. Als begraafplaatsen gesloten zijn, kunnen er nog doorlopende verplichtingen naar de contractanten zijn, waarvoor voldoende liquide middelen beschikbaar moeten zijn.
Hiervoor aanmelden kan via de website van de Protestantse Kerk. Hier zijn ook de data van de bijeenkomsten te vinden.