Per 1 november 2022 heeft het Bestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) ds. Joost Schelling uit Woerden benoemd als nieuwe directeur van de VKB.

De vacature ontstaat door het aankomende vertrek in november van dit jaar van de huidige directeur ds. Jos Aarnoudse omdat hij met pensioen gaat.

Joost Schelling is 43 jaar en heeft sinds 2004 in diverse functies binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gewerkt. Na afronding van zijn studie theologie in Utrecht werkte hij onder andere als jeugdwerkadviseur en predikant in algemene dienst ten behoeve van het jeugdwerk van de Dienstenorganisatie in de PKN. Vervolgens heeft hij de Gereformeerde kerken (PKN) van Sliedrecht (2012-2017) en Woerden (2017-2022) als gemeentepredikant gediend. Als afgevaardigde namens PKN/Kerk in Actie is Joost Schelling op dit moment bezig aan zijn tweede termijn als voorzitter van het landelijk bestuur Schuldhulpmaatje Nederland.

Met Joost Schelling zijn we erin geslaagd iemand te vinden met een theologische achtergrond en affiniteit met kerkbeheer. Daarmee hebben wij er alle vertrouwen in dat de continuïteit van de VKB, met de ingezette vernieuwingen onder leiding van Jos Aarnoudse, is gewaarborgd. Joost Schelling zal de ambities van de VKB als aanjager van de verandering naar toekomstgericht kerkbeheer voortzetten: voor de kerk van nu en voor de kerk van de toekomst.

Het bestuur van de VKB ziet uit naar een constructieve samenwerking met Joost Schelling als leidinggevende van het bureau om de kerkrentmeesters in Nederland te faciliteren om hun werk in Gods wijngaard op een goede wijze te vervullen.