Korte omschrijving
Beleid betekent voor de een een noodzakelijk kwaad maar voor een ander een kans voor vernieuwing. In deze webinar worden er op interactieve wijze verkend welke methodes behulpzaam kunnen zijn bij het maken van keuzes die impact hebben.

Datums
di. 8 maart 2022 van 20.00 – 21.15 uur
wo. 13 april 2022 van 16:00– 17:00 uur
wo. 28 september van 20.00 – 21.15 uur

Trainer
Bernhard Vosselman (Kerkvitaal)

 

Uitgebreide omschrijving
‘Beleid’, voor de één een noodzakelijk kwaad, voor de ander een kans voor vernieuwing. Omdat ‘geen beleid’ niet bestaat, en er regelmatig ook wel strubbelingen rondom beleid en lastige keuzes ontstaan, hebben we gedacht een webinar rondom dit thema te moeten organiseren.

In het webinar ‘beleid en ontwikkeling’ worden deelnemers uitgedaagd om met hun eigen perspectief aan de slag te gaan met een fictieve casus. Er zijn drie casussen waaruit kan worden gekozen: een traditionele dorpsgemeente, een grotere gemeente en een stadsgemeente. Deelnemers gaan in groepjes uiteen en bespreken de situatie en de aanpak die zij voorstaan als het gaat om beleidskeuzes. Daarna volgt een stukje theorie en reflectie waarbij Bernhard Vosselman een zestal invalshoeken aanreikt die kerkrentmeesters of andere deelnemers in hun eigen gemeente kunnen gebruiken. Naast praktisch bezig zijn, wordt er dus ook de nodige theorie aangereikt.

Deze webinar is vooral geschikt voor kerkrentmeesters die keuzes willen maken of hebben te maken (al dan niet samen met hun college en kerkenraad of anderen) die impact hebben voor de toekomst. Voorbij de alledaagse zaken die afgehandeld moeten worden, zijn kerkrentmeesters ook geroepen om beleid te maken en dat beleid te voorzien van financiële onderbouwing.

 

Praktisch
Schrijf u in voor de webinar op di. 8 maart 2022 van 20.00 – 21.15 uur

Schrijf u in voor de webinar op wo. 13 april 2022 van 16.00 – 17.00 uur

Schrijf u in voor de webinar op wo. 28 september 2022 van 20.00 – 21.15 uur

 

Over Bernhard Vosselman
Bernhard Vosselman is verbonden aan Kerkvitaal, gemeenteadvies en -begeleiding. Samen met Jan Boer (eigenaar en oprichter) en Teunie van de Water adviseren zij plaatselijke gemeenten in veranderingsprocessen zoals: revitalisering, fusies en ruzies, visie- en beleidsontwikkeling en met de implementatie van beleid. Ook rondom kerkgebouwen en kerksluiting hebben zij de nodige expertise en ervaring opgedaan.