Training en toerusting VKB 2022
Kerkrentmeester-zijn is voor velen een roeping en een vaardigheid. De VKB wil kerkrentmeesters faciliteren om hun vaardigheden te oefenen, waar mogelijk te verbeteren en door middel van interactie te toetsen aan anderen. Door middel van een programma van training en toerusting levert de VKB een praktische bijdrage aan de vaardigheden van kerkrentmeesters.
Openstaan voor kennis en informatie die voor kerkrentmeesters van belang is, vinden we bij de VKB een belangrijke eigenschap. Ten behoeve van de verspreiding en verdieping van kennis en informatie is er een programma ontwikkeld waarin kerkrentmeesters naar eigen keuze, voorkeur en behoefte kunnen deelnemen.
 

Werkwijze

Het programma 2022 biedt een keur aan onderwerpen aan. De cursussen en trainingen noemen we webinars omdat het gaat om cursussen die op digitale wijze worden aangeboden. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de gratis webinars via de inschrijfmogelijkheden.
De webinars vinden plaats in het programma Teams van Microsoft. Deze toepassing hoeft niet gedownload te worden maar kan eenvoudigweg door een enkele muisklik worden geopend. Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een webinar ontvangen een of enkele dagen voor aanvang van de cursus een link waarmee zij kunnen deelnemen.
Per webinar kan het aantal deelnemers verschillen en ook de mate van interactie. In de ene webinar is het uitdrukkelijk de bedoeling om de camera en de microfoon te gebruiken en polls in te vullen, in andere webinars is de mate van interactie beperkt tot vragenrondes. Per webinar wordt de mate van interactie weergegeven.
 

Geen opnamen en geen ‘webinar-gemist’

Er worden van de webinars geen opnamen gemaakt en zodoende ook niet verzonden. De webinars vinden driemaal – op identieke wijze – plaats in 2022. Het nadien beschikbaar stellen van webinars is niet mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat deelnemers kunnen meedoen op hun eigen manier en zich niet gehinderd voelen vanwege privacy of interpretaties van uitspraken. De VKB vindt het van groot belang dat deelnemers ‘alles’ kunnen vragen (uiteraard binnen de kaders van het desbetreffende onderwerp) en zich maximaal kunnen richten op de aangeboden kennis en informatie. Met drie momenten verspreid over het jaar en meerdere kerkrentmeesters in een college moet het mogelijk zijn om deel te nemen aan een webinar naar keuze.
 

Op een rijtje

1. U zoekt een webinar naar keuze
2. U meldt zich aan via de aanmelding die in tekst bij de webinar is vermeld
3. U ontvangt een of enkele dagen voor aanvang van de webinar een deelnamelink
4. Zodra het platform van de webinar is geopend (een kwartier voor aanvang) kunt u klikken op de deelnamelink
5. U neemt deel aan de webinar
6. Sommige webinars worden gevolgd door een (korte) evaluatie
 

Meer informatie

Voor meer informatie belt u met programmaleider Adam van Bergeijk (0657 000 817) of mailt u naar info@acceptatie.kerkrentmeester.nl.