Als kerkrentmeester heb je een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk, financieel beheer van de gemeente, en zo meer. Samen met het college van kerkrentmeesters probeert je hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. De training kerkrentmeester geeft je handvatten jouw taak op een zinvolle manier op te pakken.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit een online zelfstudie, een e-learning, waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt. Deze zelfstudie volg je in eigen tijd en tempo en omvat ongeveer vier uur.

De zelfstudie wordt gevolgd door twee bijeenkomsten waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt.

In de zelfstudie staat centraal:

  • taken en verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters;
  • de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk;
  • hoe deze verantwoordelijkheden goed aan te gaan;
  • meerjarenraming, begroting, jaarrekening;
  • toekomstbestendig kerk-zijn.

Elke deelnemer volgt eerst de zelfstudie. Je volgt de zelfstudie op een eigen moment en in een eigen tempo.

 

Hierna volg je als groep de bijeenkomsten. Hiervoor aanmelden kan via de website van de Protestantse Kerk. Hier zijn ook de data van de bijeenkomsten te vinden.

In de bijeenkomsten staat centraal:

  • verdiepen van de theorie
  • toepassen van de theorie in de eigen context

Deze bijeenkomsten worden verzorgd door een Beleidsondersteuner Kerkbeheer.
De bijeenkomsten vinden online plaats en kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link waarmee zij kunnen meedoen.

De Training Kerkrentmeesters is ontwikkeld door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in samenwerking met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB).