Korte omschrijving
Staat u voor de keuze om kerkrentmeester te worden in uw gemeente of oriënteert u zich op dit ambt of deze functie? Dan is de introductiecursus kerkrentmeester iets voor u. In een uur en een kwartier tijd hoort u meer over de rol en taken van de kerkrentmeester.

Datums
do. 10 maart van 16.00 – 17.15 uur
di. 28 juni van 20.00 – 21.15 uur
do. 6 oktober van 16.00-17.15 uur

Trainer
Adam van Bergeijk

 

Uitgebreide omschrijving
Staat u voor de keuze om kerkrentmeester te worden in uw gemeente of oriënteert u zich op dit ambt of deze functie? Dan is de introductiecursus kerkrentmeester iets voor u. In een uur en een kwartier tijd hoort u meer over de rol en taken van de kerkrentmeester. Tot de inhoud van de introductiecursus behoort o.a.: het verschil tussen kerkrentmeester en ouderling-kerkrentmeester, het verschil tussen verkiezen en benoemen, de periode van functioneren, de plaats van de kerkrentmeester ten opzichte van de kerkenraad, de taken van de kerkrentmeester, besluitvorming in het college van kerkrentmeesters en waar meer informatie te vinden is. In slechts een uur en een kwartier krijgt u de highlights voorgeschoteld, zodat u weet waar u aan begint en op de hoogte bent van hetgeen er van een kerkrentmeester wordt verwacht.

De cursus is vooral geschikt voor startende kerkrentmeesters of mensen die zich hierop voorbereiden. Kerkrentmeesters die al enigszins vertrouwd zijn met het werk van kerkrentmeesters maar zich verder willen verdiepen, verwijzen wij graag door naar de cursus kerkrentmeester die door de VKB in samenwerking met de Dienstenorganisatie is samengesteld.

Schrijf u in voor de introductiecursus. Na het volgen van deze introductiecursus heeft u een goed beeld van het werk van kerkrentmeesters. Naast een theoretisch gedeelte is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Inhoud 

  • Naam
  • Er is verschil tussen kerkrentmeester en ouderling-kerkrentmeester
  • Periode of tijdsduur van ambt of functie
  • Plaats van kerkrentmeester ten opzichte van college van kerkrentmeesters en kerkenraad
  • Samenstelling van het college van kerkrentmeesters
  • Taken van kerkrentmeesters
  • Besluitvorming
  • Informatie

 

Praktisch
Schrijf u in voor de webinar op do. 10 maart 2022 van 16:00 – 17.15  uur

Schrijf u in voor de webinar op di. 28 juni 2022 van 20.00 – 21.15 uur

Schrijf u in voor de webinar op do. 6 oktober 2022 van 16.00 – 17.15 uur

 

Over Adam van Bergeijk
Adam van Bergeijk is programmaleider vorming en toerusting bij de VKB. Hij schreef mee aan de cursus kerkrentmeesters die de VKB en de Dienstenorganisatie hebben samengesteld. Adam van Bergeijk vindt het belangrijk dat kerkrentmeesters weten waar ze aan beginnen, weten waarover zij gaan en op welke manier kerkrentmeester zich verhouden tot de kerkenraad.