Op deze pagina vindt u cursussen en webinars die worden aangeboden door andere partijen dan de VKB, maar die wel interessant zijn voor u als kerkrentmeester.

 

  • Webinar Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
    De nieuwe investeringssubsidie DUMAVA komt eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.Klik hier voor meer informatie.
  • Cursus Behoud je kerkgebouw
    Doel van de cursus is om betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van (monumentale) kerkgebouwen te inspireren en handvatten te geven voor meervoudig gebruik van het kerkgebouw. U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te houden, toegepast op uw eigen lokale situatie.
    Klik hier voor meer informatie.