Landelijke VKB-commissies

De VKB kent verschillende commissies. Commissieleden worden door het bestuur benoemd.

U kunt in contact komen met een commissie via het bureau van de VKB.

 

op beleidsterrein GEBOUWEN:
(portefeuillehouder in bestuur: ir. B.P. de Wit RD)

Commissie Gebouwen & Monumenten (G&M)

Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen (BKB)

Commissie Orgelzaken (COZ)

 

op beleidsterrein MENSEN: 
(portefeuillehouder in bestuur: dhr. G. Koffeman)

Bestuurscommissie Mensen (BCM)

 

op beleidsterrein GELD: 
(portefeuillehouder in bestuur: drs. H. van der Burg)

Commissie Financiële en Fiscale Zaken (FFZ)

 

op beleidsterrein ORGANISATIE: 
(portefeuillehouder in bestuur: drs. H. van der Wal)

Bestuurscommissie Organisatie (BCO)

op het onderdeel ‘Pro-actief Kerkbeheer’ is portefeuillehouder: drs. R. Buddenberg