Mercer Marsh Benefits

Als VKB weten wij als geen ander hoe belangrijk een goed verzekeringspakket voor onze leden is. In onze jarenlange samenwerking met Mercer Marsh Benefits zorgt VKB dan ook voor een juiste vertaling van de activiteiten en wensen ten aanzien van verzekeringen vanuit de kerkelijke gemeenten naar Mercer Marsh Benefits. Mercer Marsh Benefits beoordeelt deze activiteiten en eventuele risico’s die hierdoor kunnen ontstaan en vertaalt deze vervolgens naar adequate verzekeringsoplossingen. Door deze werkwijze heeft u als lid van de VKB de mogelijkheid om gebruik te maken van specifieke verzekeringsproducten die rekening houden met de speciale activiteiten en risico’s waar u als kerkelijke gemeente dagelijks mee te maken heeft. Naast dat u een ruime dekking heeft lukt het Mercer Marsh Benefits door de collectieve inkoop van deze verzekeringen ook om dit tegen zeer concurrerende tarieven aan te bieden.

U kunt hier doorschakelen naar de pagina van VKB-verzekeringen.