Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

drs. F.H. Buddenberg, voorzitter, Zoetermeer

drs. H. van der Burg, penningmeester, Westerbroek

mr. P. van den Boogaart, secretaris, 2e penningmeester, Oud-Beijerland

ir. B.P. de Wit RTD, Sprang-Capelle

G. Koffeman, vice-voorzitter, Oudewater

drs. H. van der Wal,  2e secretaris, Heino

ir. G.G. van Dijk, Rotterdam

De directeur van het VKB-bureau is:

drs. J.M. Aarnoudse, Dordrecht

VKB corona-regels

1.1. Vanaf eind februari  2022 zijn feitelijk voor vergaderingen alle maatregelen komen te vervallen. De basisregels blijven van belang. We geven elkaar de ruimte, bij klachten testen en thuis blijven als dat nodig is.

1.2.. Wat betreft thuiswerken is he advies nog steeds de 50% regel. Dit wordt nog steeds gevolgd op het bureau.  Het ziet er naar uit dat ook dit eind maart komt vervallen. Daarna zullen medewerkers 40 % van hun werkdagen thuis mogen blijven werken, als zij dat willen. Dit wordt na een jaar geëvalueerd.

1.3. Bij digitaal overleg (ook in de toekomst) kiezen we ervoor dat ieder dan individueel digitaal deelneemt om een gelijk speelveld te garanderen. Dus geen fysieke groepen, waarbij dan 1 of 2 digitaal zouden moeten inbellen.

Uitzondering kan gemaakt worden, als het gaat om een eenzijdige bijdrage, deelname aan één agendapunt dan wel een presentatie. Dan moet de externe deelnemer zichtbaar en hoorbaar zijn voor alle deelnemers (op een groot scherm bv.), maar ook moet dan de gehele groep voor de ‘inbeller’ zichtbaar en hoorbaar zijn (let op opstelling en kwaliteit camera en microfoon).

Overweeg om ook digitale middelen  te blijven inzetten. De digitale bijeenkomsten (voordeel: geen reistijd) hebben hun voordeel bewezen. Daarentegen hebben fysieke bijeenkomsten zeker ook hun meerwaarde.