Korte omschrijving
Pro-actief kerkbeheer en Lichter kerk-zijn staat bij veel lokale kerken op de agenda. Tijdens dit webinar gaan we in op de ervaringen die zijn opgedaan in de (financiële) samenwerking tussen lokale kerken en pioniersplekken in het mozaïek van kerkplekken.

Datums
di. 29 november 2022 van 19:45 – 21:15 uur

Trainers
Burret Olde, Symon Jagersma en Nico van Splunter, allen werkzaam bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

 

Uitgebreide omschrijving

Na dit webinar weten kerkrentmeesters hoe het proces van instroom tot uitstroom van het pionieren verloopt, welke partijen betrokken (kunnen) zijn, wat de verschillende vormen van (financiële) verslaglegging en begeleiding zijn, hoe de financiële duurzaamheid daarin een plaats heeft en wat het wederkerig rendement voor zowel de pioniersplek als lokale kerk is.

 

Praktisch

Schrijf u in voor de webinar op di. 29 november 2022 van 19:45 – 21:15 uur