Deze training is bedoeld voor colleges van kerkrentmeesters, eventueel aangevuld met een aantal wijkkerkrentmeesters per wijkgemeente (maximale groepsgrootte 20 personen), die hun werkwijzen willen evalueren in het licht van mogelijke alternatieven, met het oog op het kunnen ondersteunen van een goed toekomstgericht beleid voor hun wijkgemeenten afzonderlijk en hun gemeente in haar geheel (dus gericht op pro-actief kerkbeheer).

Klik hier voor het programma en het aanbod.

Neem voor nadere informatie contact op met het VKB-bureau.