Het digitale spoor dat door de VKB is ingeslagen, wordt niet meer verlaten. Natuurlijk, iedereen vindt het jammer dat er minder ‘echte’ ontmoetingen plaatsvinden. Tegelijkertijd geldt dat tijd schaars is. Kerkrentmeesters zijn zich dat zeer bewust. Er wordt dan ook massaal gebruik gemaakt van de online-activiteiten die de VKB organiseert. Omdat er wordt gewerkt met inschrijving, is er bijgehouden hoeveel deelnemers er zich hebben aangemeld voor een van de vele initiatieven.

Een van hen is mw. Thea Fukkink. Zij is kerkrentmeester van de Protestantse Parkstadgemeente, waaronder Brunssum, Heerlen en Landgraaf vallen. Thea Fukkink is de 2.000ste deelnemer aan een van de online-initiatieven. Zij schreef zich in voor de cursus ‘beheer en behoud van een monumentaal interieur’ door VKB-partner Margriet Hage van Hage Advies. Omdat Thea Fukkink de 2.000e deelnemer is, verrasten we haar met een aardigheidje en belden we haar.

Mevrouw Fukkink, u bent de 2.000e deelnemer dit jaar. Neemt u vaker deel aan dergelijke, online-vergaderingen of cursussen? Thea Fukkink: “Jazeker. Als college van kerkrentmeesters hebben we ook online vergaderd mede doordat er een van ons in quarantaine was.” In de Protestantse Parkstadgemeente beschikken ze over drie kerkgebouwen waaronder een monumentaal kerkgebouw in Heerlen. Kerkrentmeester Fukkink is onlangs gestart in het college en is gretig op zoek naar informatie: “Alle informatie waarmee ik mijn voordeel kan doen in mijn functioneren, is meegenomen. Als kerkrentmeester weet ik nog niet goed wat er op mij afkomt en ik luister graag of er iets voor mij bij zit.”

De cursus ‘beheer en behoud van monumentale interieurs’ heeft inmiddels in alle Afdelingen van de VKB plaatsgevonden en telde meer dan 150 deelnemers. In 2022 gaan we als VKB een programma starten met nog meer online-aanbod. We houden u op de hoogte.

Landelijk voorzitter Rik Buddenberg over het online-aanbod
Rik Buddenberg: “Wat begonnen is als een initiatief afgedwongen door corona, webinars en on-line bijeenkomsten en -cursussen, heeft zich in een jaar tijd ontwikkeld tot een daverend succes. Het bleek een gat in de markt te zijn. Kerkrentmeesters hebben er behoefte aan om op deze manier te worden toegerust voor de vele taken, die op hen afkomen. Als VKB kijken we nu op een heel andere manier aan tegen de relatie, die we met onze leden, de plaatselijke kerkrentmeesters hebben.”

“Thea, van harte gefeliciteerd met het feit dat je de 2000ste deelnemer bent en dan nog wel uit het diepe Zuiden van ons land, niet de eerste plek waar je aan denkt bij een protestantse kerkrentmeester. Ik hoop dat je veel opsteekt van de cursus ‘beheer en behoud van een monumentaal interieur.”

 

Foto: Deel van het interieur van de kerk aan het Tempsplein te Heerlen.