In september 2020 werd de Adviesraad VKB Jong opgericht. Een platform voor jonge kerkrentmeesters die hun geluid kunnen laten doorklinken naar de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. Coördinator Adam van Bergeijk en lid Dick Tolsma uit Franeker vertellen. Zie het interessante artikel in de Leeuwarder Courant: hier.

Een link naar de krant: hier.

(foto in de krant: Catrinus v.d. Veen)