Korte info:

Van Kooten Advocaten is gevestigd in Montfoort en Utrecht. Eén van de specialismen is ‘religie en recht’.

Het kantoor behandelt de meest uiteenlopende kwesties op het terrein van religie en recht. Dit terrein staat vaak bekend als het kerkrecht, maar is breder dan alleen het kerkrecht binnen kerkgenootschappen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de oprichting van kerkgenootschappen, het opstellen van reglementen, statuten en kerkordes, maar ook aan kerkelijke procedures. Die kunnen betrekking hebben op zaken als die van tucht en opzicht, losmaking, ambtsdragersverkiezingen, kerksluiting, pacht-, huur- en arbeidsgeschillen. Er kan ook sprake zijn van procedures bij de wereldlijke rechter. Dit kunnen civiele zaken zijn, bijvoorbeeld wegens onrechtmatig handelen van een kerkgenootschap, of zelfs strafrechtelijke procedures.

U kunt bij Van Kooten terecht als kerkbestuur, kerkenraad, vanuit uw ambt of beroep, zoals predikant en kerkelijk werker, als kerklid, maar ook als u niet betrokken bent bij een kerkgenootschap maar een geschil heeft met een kerkgenootschap. U kunt uw zaak te allen tijde aan Van Kooten Advocaten voorleggen. In het bijzonder kunt u gebruik maken van het gratis telefonisch spreekuur voor kerkrechtelijke zaken, op vrijdag tussen 14 en 17 uur.

Correspondentieadres:

Postbus 93, 3417 ZH Montfoort

Kantoor Utrecht

Kantoor Montfoort

Website:

Zie: www.vankootenadvocaten.nl