Korte info:

In elke regio van Nederland is een SBKG (Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen) actief. Voor de noordelijke provincies en het noorden van Noord-Holland werkt SKGB Noord-Nederland. Voor Overijssel, Flevoland en Gelderland werkt SBKG Midden- en Oost-Nederland. Voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg werkt SBKG Zuid-Nederland. Voor Zuid-Holland, zuidelijk Noord-Holland en Utrecht werkt SBKG Randstad-Utrecht.

Dat betekent dat er vier SBKG’en in staat zijn op het gebied van kerkelijke gebouwen plaatselijke gemeenten te adviseren en te begeleiden. De Stichtingen zijn allen opgericht vanuit provinciale kerkelijke organen met als doel kerkbesturen bij te staan in hun beheerstaken met betrekking tot de kerkgebouwen, de orgels en het kerkelijk meubilair.

Zie voor meer informatie over de vier onderscheiden SBKG’en: hier