Als kerkrentmeester heeft u een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk, financieel beheer van de gemeente, en zo meer. De training kerkbeheer helpt u als kerkrentmeester om uw taak op een goede manier op te pakken.

Om de training kerkbeheer krachtiger en meer van deze tijd te maken, is er een e-learning gebouwd. In deze e-learning komt de theorie van het kerkrentmeesterlijke werk aan bod. In de bijbehorende bijeenkomsten wordt deze theorie verdiept en toegepast in de praktijk. Zo ontstaat er de mooie combinatie van leren in uw eigen tempo en moment, naast een inhoudelijke ontmoeting met andere kerkrentmeesters.
In deze pilot-fase is de training kosteloos te volgen. Wel vragen we als wederdienst of u een uitgebreider evaluatieformulier wilt invullen. Klik hier om naar de training te gaan.