Korte info:

Physitec is een onafhankelijk ingenieursbureau voor bouwfysica en klimaattechniek. Het is in 2007 opgericht door ir. Edgar Neuhaus als een Spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven. Door de binnen de universiteit ontwikkelde kennis optimaal in de praktijk in te zetten, treedt een effectieve valorisatie van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op.

Physitec is gespecialiseerd in onderzoek en advies met betrekking tot klimaatbeheersing in musea, kerken en archieven. Het uiteindelijke doel is een bijdrage leveren aan het behoud van cultureel erfgoed, rekening houdende met energiegebruik, bezoekerscomfort en behoud van gebouw en aanwezige collectie. Voor specifieke informatie over kerken klik hier .

Het werkgebied van ingenieursbureau Physitec bestrijkt geheel Nederland en België.

Website:

Zie: www.physitec.nl