Korte info:

DODUVA ontwikkelt en adviseert, met het oog op de toekomst.

Volhoudbaar, zoals in Afrika het woord ‘duurzaam’ genoemd wordt. Want het is onze overtuiging dat gebouwen die vanuit dat uitgangspunt ontwikkeld en gerealiseerd, verduurzaamd en/of herbestemd worden, een positieve waardeontwikkeling doormaken.

In samenwerkingsverband is ook deskundigheid ten aanzien van bouwhistorie en restauratie aanwezig.

Website:

Zie: www.doduva.nl