De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

De Protestantse Kerk brengt een nieuw advies uit naar aanleiding van de afgekondigde versoepelingen die zullen ingaan op 25 september.

U leest het bericht op de website van de Protestantse Kerk.