In de eerste helft van februari 2021 hield de VKB een mini-enquête onder haar leden om te peilen welke invloed corona op de inkomsten van gemeenten in de Protestantse Kerk heeft. Dit was een vervolg op een in april-mei 2020 gehouden uitgebreider VKB-onderzoek naar corona-effecten.

Het blijkt dat de inkomsten van Kerkbalans redelijk stabiel blijven, maar dat inderdaad collecte-inkomsten en vooral inkomsten uit verhuur, exploitatie en openstelling onder druk staan. Daarbij valt op dat de collecte-inkomsten (6 % daling) dan relatief meevallen ten opzichte van de sombere verwachtingen in april vorig jaar; gemeenten hebben door allerlei vooral digitale initiatieven (online doneren) de schade relatief beperkt kunnen houden. Tegelijkertijd zijn de verliezen op exploitatie van gebouwen aanzienlijk (37% daling) en veel meer dan in april vorig jaar verwacht. Dat verschil wordt vermoedelijk (mede) veroorzaakt doordat vorig jaar bijna niemand kon verwachten dat corona zo lang zou voortduren.

Voor het onderzoeksverslag klik hier.