Korte info:

Kerkelijk Waardebeheer is een ANBi die alleen in het belang van kerken werkt. Wij adviseren over kerkelijk vastgoedbeleid, denken strategisch mee en leggen de verbinding tussen het gewenste kerk-zijn en de concrete mogelijkheden ter plekke. Kerkelijk Waardebeheer verkoopt ook kerkgebouwen en staat altijd aan de kant van kerken. Er kan dus geen sprake van belangenverstrengeling zijn als wordt samengewerkt met Kerkelijk Waardebeheer. De betrokken deskundigen van Kerkelijk Waardbeheer helpen kerken graag. Van vraag naar idee naar uitvoerbaar plan. Onze ambitie is dat lokale kerken uiteindelijk zelf trots zijn op het bereikte resultaat. In de editie van Kerkbeheer 2-2021 stond een artikel over de werkwijze van Kerkelijk Waardebeheer.

Contact:
Dr. G.-J.C.Th. (Geert-Jan) van Schijndel, voorzitter

(tel. nr.: 06-51 15 27 79)

E-mail: info@kerkelijkwaardebeheer.nl
Website: www.kerkelijkwaardebeheer.nl
Algemeen nummer: 085-0604072