WGA-gatverzekering voor de leden van de VKB

De wetgeving bij arbeidsongeschiktheid, vastgelegd in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), is erop gericht de arbeidsparticipatie van werknemers te stimuleren.

Als een van uw werknemers ziek thuis komt te zitten, bepaalt het UWV na twee jaar in welke mate uw werknemer nog inkomen uit arbeid kan verdienen. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, kan uw werknemer terechtkomen in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

In nagenoeg alle gevallen leidt meer werken tot een hoger inkomen. Indien een werknemer niet voldoende kan werken, kan de wetgeving aanzienlijke gevolgen hebben voor het inkomen.

De WGA-gatverzekering voorziet in een aanvulling voor werknemers die een WGA-uitkering ontvangen en niet voldoende kunnen werken. De verzekering biedt een dekking van 70% van het laatstverdiende (gemaximeerde) inkomen waarbij rekening wordt gehouden met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Zo wordt voorkomen dat deze werknemer fors in inkomen terugvalt. Wij bieden u de mogelijkheid om een WGA-gatverzekering af te sluiten tegen een zeer scherpe premie.

Wilt u meer informatie of deze verzekering afsluiten?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Githa Bansi)
via telefoonnummer 010 40 60 802 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

Disclaimer  –  Privacystatement