Ongevallenverzekering voor de leden van de VKB

De collectieve ongevallenverzekering is een verzekering voor predikanten en (vrijwillige) medewerkers. Met deze verzekering wordt er een bedrag uitgekeerd als de verzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval.

Wie zijn verzekerd?
Er kan gekozen worden uit 2 ongevallenverzekeringen:
– een verzekering ten behoeve van de ambtsdragers, functionarissen en/of personeel;
– een verzekering ten behoeve van de vrijwilligers die geheel belangeloos werkzaamheden verrichten binnen de kerkgemeenschap.

Wat is verzekerd?
– een uitkering als een verzekerde overlijdt ten gevolge van ongeval;
– een uitkering als een verzekerde geheel of gedeeltelijk blijvend invaliditeit.

De verzekering ten behoeve van de ambtsdragers, functionarissen en/of personeel keert bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval maximaal €150.000 uit (De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit).

Documenten:

> Schade aangifteformulier
> Polisvoorwaarden

> Aanvraagformulier

Wilt u meer informatie of deze verzekering afsluiten? 

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Githa Bansi) via
telefoonnummer 010 40 60 802 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

Disclaimer  –  Privacystatement