Brandverzekering voor de leden van de VKB

De brandverzekering voor VKB dekt niet alleen het risico van brand, maar bijvoorbeeld ook het risico van een explosie, blikseminslag en stormschade. De verzekering vergoedt de materiële schade aan gebouwen, aanstraalverlichting, grafmonumenten, urnenmuren en columbaria, bedrijfsuitrusting/ inventaris en goederen, inclusief orgels, audio- en videoapparatuur, antiek en overige zaken met een zeldzaamheidswaarde. Verder kan dekking geboden worden voor immateriële (gevolg) schade als exploitatiekosten dan wel bedrijfsschade en huurderving.

Dekking
– extra uitgebreide dekking
– geen onderverzekering voor getaxeerde belangen
– glasdekking
– funderingen zijn meeverzekerd
– verblijf elders na een gedekte schade is gedekt
– eigendommen van personeel zijn meeverzekerd
– zaken van derden zijn meeverzekerd
– bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen op tentoonstellingen en exposities zijn verzekerd
– bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen op andere locaties van verzekerde zijn verzekerd
– reconstructie-/reproductiekosten en andere kosten zijn verzekerd

Extra dekking
– niet verrekenbare BTW
– monumenten en/of kosten van verbeteringen op last van de overheid
– huur van vervangende ruimte na schade
– kosten van tijdelijke voorzieningen om het houden van erediensten mogelijk te maken
– kerkelijke zaken in bruikleen
– grafmonumenten, urnenmuren en columbaria
– kostbaarheden
– reconstructie-/reproductiekosten en extra kosten

 

Wilt u meer informatie of een verzekering afsluiten?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Dimfie van Sundert) via
telefoonnummer 010 40 60 520 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

Disclaimer  –  Privacystatement