Deze week zijn de VKB en het CNV Kerk en Ideëel begonnen aan een grootschalig onderzoek naar de arbeidsmarkt voor betaalde medewerkers in de gemeenten van de Protestantse Kerk. Dit is een herhaling van en aanvulling op een vergelijkbaar, in 2011-2013 gehouden onderzoek onder de werkgevers, de kerkrentmeesters van plaatselijke gemeenten.

Doel van het onderzoek is om de arbeidsmarkt voor kerkelijke medewerkers in gemeenten (kosters, kerkelijk werkers, administratieve medewerkers en kerkmusici) in kaart te brengen, door het

• bepalen en afgrenzen van de kerkelijke arbeidsmarkt;

• in kaart brengen van de samenstelling daarvan naar beroepen, functies en functieniveaus;

• verzamelen van kerncijfers over instroom en uitstroom;

• afleiden van trends en prognoses omtrent ontwikkelingen die bouwstenen kunnen leveren voor beleid en advies.

Beleidsmakers in de protestantse kerk, dus ook de colleges van kerkrentmeesters, krijgen hierdoor de informatie om in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen in deze arbeidsmarkt en daar verantwoord beleid voor te ontwikkelen.

Het is een belangrijk project waar de VKB, het CNV Kerk en Ideëel en de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerken. Deze week is vanuit de VKB een bericht verzonden worden naar alle hoofdcontactpersonen, met een link naar de online in te vullen vragenlijst. De hoofdcontactpersonen wordt verzocht de lijst zelf in te vullen of de link door te sturen naar iemand in het college of elders in de gemeente (bijvoorbeeld een administrateur).

Klik hier om naar het invulformulier te gaan.

We vragen heel wat: het invullen van de lijst, zeker bij grotere gemeenten met meerdere betaalde medewerkers vraagt best wat tijd, maar we durven het toch te vragen vanwege het grote belang van deelname. Om de deelname te maximaliseren zal ook een vragenlijst op papier worden verzonden aan alle contactpersonen van de VKB.

Nieuw ten opzichte van het onderzoek uit 2011-2013 is dat ook onder medewerkers zelf een onderzoek gaat worden gehouden. De link naar dat onderzoek wordt toegezonden aan alle bekende e-mailadressen van de betreffende leden van het CNV, alsmede aan adresbestanden van kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk. Aan de kerkrentmeesters wordt verzocht de link ook aan de betaalde medewerkers in hún gemeente te verzenden. De link naar het onderzoek onder medewerkers: https://q.crowdtech.com/f5rghtANm0GvOC0totpd1w