GroeneKerken en Maatschappij van Welstand slaan de handen ineen en starten het project ‘Goed voor duurzame innovatie’, waarbij ze geld beschikbaar stellen voor groene plannen van kerken. Ze dagen kerken uit: maak een innovatief plan voor het verkleinen van jullie ecologische voetafdruk. Kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. “Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun footprint,” vertelt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. “Met het fonds willen we kerken helpen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.” 

De twee organisaties gaan op zoek naar vernieuwende en complete ideeën, die als voorbeeld kunnen dienen voor alle kerken in Nederland. Ideeën kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals het betrekken van de hele gemeenschap, circulair bouwen, verbetering van bestaande concepten, veranderingen met grote impact, zichtbaar maken van verduurzaming of het verbreden van draagvlak. 

“Geloof in God als Schepper en de zorg voor Zijn schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen bij elkaar in een kerkgemeenschap. Daarom is duurzaamheid voor elke kerk een relevant en essentieel thema,” legt Hanna van der Horst, projectleider GroeneKerken uit. 

Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden, kunnen tot 1 november 2021 een innovatief plan inleveren.

Over GroeneKerken
Groenekerken is er voor alle kerken die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Ruim 300 kerken zijn onderdeel van het netwerk van GroeneKerken en zetten zich in voor duurzaamheid in hun kerk en hun eigen leven.

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie, Tearfund en Maatschappij van Welstand. Voor meer informatie en aanmelding klik hier