Vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2021 stelde Minister van OCW Ingrid van Engelshoven ongeveer 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. Gemeenten konden financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In totaal hebben 240 gemeenten (68 procent van alle 352 Nederlandse gemeenten) hier gebruik van gemaakt. Samen denken de 240 gemeenten na over een duurzame toekomst voor meer dan driekwart van alle gebedshuizen in Nederland. Recent verscheen een factsheet dat duidelijkheid geeft over de stand van zaken.