Op 3 juni jl. is tijdens een afdelingsbijeenkomst in de Bovenkerk te Kampen het boek “91 jaar afdeling Overijssel-Flevoland” gepresenteerd. Het boek geeft een goed beeld van wat er zich gedurende de afgelopen 91 jaar in de regio Overijssel-Flevoland in de Protestantse kerken heeft afgespeeld. Het boek werd samengesteld door Rook Belder. De totstandkoming van de uitgave is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Stormbrand. Tijdens de bijeenkomst in de Bovenkerk werd het eerste exemplaar uitgereikt aan classispredikant Klaas van de Kamp.

Voor de digitale versie van het boek klik hier.