Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 19.45 - 21.15 uur

Korte omschrijving
Pro-actief kerkbeheer en Lichter kerk-zijn staat bij veel lokale kerken op de agenda. Tijdens dit webinar gaan we in op de ervaringen die zijn opgedaan in de (financiële) samenwerking tussen lokale kerken en pioniersplekken in het mozaïek van kerkplekken.

Trainers
Burret Olde, Symon Jagersma en Nico van Splunter, allen werkzaam bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse kerk.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden