Locatie online
Tijdstip 20.00 uur

Mini-cursus juridische aspecten van kerkrentmeesterlijk beheer door mr. Teunis van Kooten (Van Kooten Advocaten) Aanmelden kan via de link. Aan de avond word meegewerkt door mevrouw Karin Sommer (afdeling Utrecht). Voor meer informatie stuur een e-mail aan k.sommer@acceptatie.kerkrentmeester.nl