Locatie online
Tijdstip 20.00 uur

De avond wordt georganiseerd door de afdeling Delta. Namens de afdeling is Ko Dieleman hierbij betrokken. Aanmelden kan d.m.v. de link.
Voor vragen kan een e-mail worden gestuurd aan: a.vanbergeijk@acceptatie.kerkrentmeester.nl