Locatie online
Tijdstip 20.00 - 21.30 uur

Deze training wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland i.s.m. de commissie beheer kerkelijke begraafplaatsen van de VKB. Centraal staat de  “Richtlijn administratie en financieel overzicht van gemeenten/diaconieën met een begraafplaats” van het GCBB.
Aanmelding kan met deze link.
Meer informatie vindt u op de website van de landelijke kerk.