Locatie online
Tijdstip 20.00 uur

Kerkrentmeesters in deze ring ontmoeten elkaar digitaal. Centraal staat: kennis en informatie delen, ervaringen uitwisselen. Aan deze bijeenkomst wordt meegewerkt door Jan Kooi en Luit Spijk (afdeling (Groningen-Drenthe). Aanmelden kan met deze link. Voor meer informatie kunt e-mail naar l.spijk@acceptatie.kerkrentmeester.nl