Locatie online
Tijdstip 20.00 uur

Kerkrentmeesters in deze ring ontmoeten elkaar digitaal. Centraal staat: kennis en informatie delen, ervaringen uitwisselen. Aan deze avond werkt mee de heer Leen Moerland (afdeling Delta). Aanmelden kan via de link. Voor meer informatie stuur een e-mail aan l.moerland@acceptatie.kerkrentmeester.nl