Locatie online
Tijdstip

In de regio Delta zal Gerrit Oosterwijk vooral ingaan op de mogelijkheden om een meerjarenbegroting te maken in FRIS. Afdeling Delta van de VKB organiseert deze toerustingsavond.
Voor verdere informatie en contact:
Stuur een e-mail aan Adam van Bergeijk (a.vanbergeijk@acceptatie.kerkrentmeester.nl) of bel 0657 000 817