Locatie Online
Tijdstip 20.15 uur

Met medewerking van Margriet Hage. Aanmelden kan met deze link. De avond wordt georganiseerd i.s.m. de afdeling Delta. namens de afdeling zal de heer Leen Moerland aanwezig zijn.
Voor verdere informatie stuur een e-mail aan:
a.vanbergeijk@acceptatie.kerkrentmeester.nl