Locatie Online
Tijdstip 20.15 uur

Met medewerking van Margriet Hage. Aanmelden kan met deze link.
Voor verdere informatie stuur een e-mail aan:
a.vanbergeijk@acceptatie.kerkrentmeester.nl