Bestuursleden Afdeling Zuid-Holland:

Rik Buddenberg, Zoetermeer,

Bart van der Roest, Waddinxveen, voorzitter, b.vander.roest@acceptatie.kerkrentmeester.nl

Rob van der Wel, Meerkerk, secretaris-penningmeester, vkb.zuidholland@acceptatie.kerkrentmeester.nl

Doelstelling van de Afdeling: Het adviseren en ondersteunen van de plaatselijke colleges van kerkrentmeesters in de breedste zin.

Contactpersoon voor de afdeling: Bart van der Roest  b.vander.roest@acceptatie.kerkrentmeester.nl