AanjaagTeam BV is gespecialiseerd in het begeleiden van herbestemmingen van (kerk)gebouwen. Ruud Wiersum is oprichter van AanjaagTeam en kan een cruciale rol spelen bij herbestemming van een kerkgebouw. Zijn rol bestaat uit:

  1. het verzorgen van bewustwording bij gemeenteleden over de (komende) knelpunten bij de exploitatie van het vastgoed
  2. perspectief bieden door concrete kansen tot waardevermeerdering en exploitatie-optimalisatie voor te leggen
  3. uitwerken van die kansen (o.a. door het vastgoed een hogere waarde te geven) en keuzeproces verzorgen
  4. zorgdragen voor de daadwerkelijke implementatie waardoor optimale vervreemding en/of betere exploitatie.
    Voor meer informatie klik hier voor een presentatie.

Contact:

Tel. 06-50693495

E-mail: info@atbv.nl